ALifelogo94x50
menu1
menu2
menu3
menu4
menu5
menu6
menu7
TRIPLE A-MERK: AUTHENTIEK, ACTIEF EN

De tijd dat het bij marketing alleen maar ging over een aantrekkelijke verpakking en slogan ligt ver achter ons. Mensen prikken daar doorheen. Om echt iets toe te voegen aan het leven van anderen, moet je als bedrijf een antwoord vinden op vragen als:

 • wat is het gedeelde verlangen van klanten enmedewerkers, waar gaat hun hart sneller van kloppen?
   
 • hoe wil je klanten actief bij je merk betrekken, hoe zorg je ervoor dat het merk ook van hen wordt?
   
 • wat is het aanbod waar klanten geen ‘nee’ tegen kunnen zeggen omdat het zo enorm aantrekkelijk voor hen is?

Als je dat scherp op het netvlies hebt bij al je communicatie, krijg je een sterk merk dat wordt omarmd door de klant van tegenwoordig.

Aanpak

Drie stappen zijn essentieel voor een triple A-merk:

 • merkbetekenis vaststellen, samen met lievelingsklanten en bij invloedrijke medewerkers. Vaak leidt dit tot een nieuwe, waardevolle belofte die tot de verbeelding spreekt en waar iedereen graag aan wil bijdragen.
   
 • interactie uitwerken tussen medewerkers en klanten. Wat moeten we op welke momenten doen om er zeker van te zijn dat we onze belofte ook echt waarmaken? Waar zitten de gaps tussen huidig en gewenst gedrag? En wat hebben we nodig om collega’s en klanten uit te nodigen om mee te doen?
   
 • vormgeven van communicatie-tools, die de belofte goed overbrengen en die klanten uitnodigt om actief mee te doen.

De rol die wij daar vaak bij hebben is die van ‘creative director’ of ‘change manager’ die de nieuwe merkwaarde bewaakt, ontwerpers en trainers brieft en samen met leidinggevenden de spirit hoog houdt.

Bijvoorbeeld

Sinds 1999 hebben we tientallen projecten mogen doen op dit vlak. Elk project was daarbij anders. Soms ligt de bottleneck bij de belofte, maar erg vaak ligt de nadruk op de slag van belofte naar gedrag. Enkele voorbeelden:

Nieuw merkbetekenis + vormgeving communicatie-tools

Interactie uitwerken + houding en gedrag medewerkers

Publicaties:

streepgetalifefrom9to5980x35